Antoni Palluth (1900-1944)

Urodził się 11 maja 1900 roku w Pobiedziskach. W 1918 r. ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, służył w oddziałach Łączności Wojska Polskiego, między innymi przy obsłudze radiostacji w Cytadeli Poznańskiej, gdzie poznał się i współpracował z Maksymilianem Ciężkim. Zaowocowało to rozbudzeniem zainteresowania zagadnieniami krótkofalarstwa i kryptologii.

Posiadając znakomitą znajomość języka niemieckiego (także i dialektów niemieckich) oraz uzdolnienia i wiedzę w zakresie kryptologii i doświadczenie w radiokomunikacji, na przełomie 1925/26 r., został zaangażowany do Biura Szyfrów Oddziału Drugiego (informacyjno-wywiadowczego) Sztabu Głównego Wojska Polskiego w dziale szyfrów niemieckich. Wspólnie z majorem Ciężkim w ogromnym stopniu przyczynił się do oparcia działalności Biura Szyfrów na nowoczesnych zasadach, stając się wysokiej klasy specjalistą w tej dziedzinie. Obdarzony był wielką wiedzą i zmysłem intuicji, nieodzownym w tej pracy.

W 1929 r. został powołany na wykładowcę tajnych kursów kryptologii wojskowej w Poznaniu, na których przeszkolono grupę młodych absolwentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego, m.in. Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, którzy stali się głównymi autorami rozwiązania niemieckiego uniwersalnego szyfru maszynowego "Enigma".

W 1932r. Przystąpiono w Centralnym Biurze Szyfrów do "złamania", czyli ustalenia zasad niemieckiego systemu maszynowego, rozwiązania i ustalenia kluczy a w końcu, deszyfrażu. Był to wielki sukces konstruktorów, matematyków i kryptologów, a ogromne zasługi położył tu inż. Antoni Palluth, który był głównym koordynatorem i niejako twórcą odtworzonej niemieckiej "Enigmy".

W lipcu 1939 r. zbudowane w Polsce repliki "Enigmy" zostały udostępnione sprzymierzonym sztabom wojskowym Francji i wielkiej Brytanii, co umożliwiło państwom koalicji regularne odczytywanie niemieckiej tajnej korespondencji radiowej przez cały czas trwania II wojny światowej.

W związku z wydarzeniami na frontach i wycofaniem się armii polskiej na wschód, zespół "BS4" został ewakuowany przez Rumunię do Francji, gdzie kontynuował rozpoczęte w Polsce prace. W 1942 roku Niemcy zajęli państwo Vichy i kryptolodzy musieli po raz kolejny opuścić miejsce swojej pracy i podjąć próbę przedostania się do  Anglii. Ewakuacja przez granicę z  Hiszpanią udała się jednak tylko nielicznym.

Antoni Palluth ujęty został przez Niemców na granicy hiszpańskiej i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsen Hausen - Oranienburg. Zginął 18 kwietnia 1944 r. w czasie jednego z bombardowań obozu dokonanego przez samoloty alianckie.

Źródło: www.pobiedziska.pl

powrót

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-ND

codebreakers.eu