Jak to działa?

Aby wziąć udział w grze należy:
- zarejestrować się w serwisie lamaczeszyfrow.pl
- zebrać trzyosobowy zespół
- zarejestrować zespół
- wejść do gry...

Celem graczy jest ustawienie wirników Enigmy widocznych w PANELU KONTROLNYM GRY w pozycję, w której pośrodku rotorów widoczny będzie napis ENIGMA. Już teraz każdy użytkownik strony może przesuwać na chwilę poszczególne rotory klikając na nie, jednak wirnik po odświeżeniu strony powraca do poprzedniej pozycji.

Nieodwracalnie przesunąć rotor można odpowiadając poprawnie na zagadkę zadaną po każdym wykładzie.

Kolejne wykłady będą się ukazywać po rozwiązaniu zadań przewidzianych po poprzednim wykładzie. Zadanie wieńczące wykład będzie się składać z trzech zagadek. Dwie z nich będą dotyczyć bieżącego wykładu, trzecia będzie nawiązywać do jednego z szyfrów omówionych do tej pory we wszystkich poznanych wykładach.Na każda z zagadek musi odpowiedzieć inny członek grającego zespołu.

Poprawna odpowiedź na pytanie będzie skutkowała automatycznym przesunięciem wirnika odpowiadającego danemu wykładowi o jedną pozycję, tak, że po odpowiedzeniu na wszystkie pytania wirnik ustawi się w pożądaną pozycję i uaktywniony zostanie wirnik odpowiadający kolejnemu wykładowi.

W określonym czasie od uaktywnienia się każdego wykładu ujawniane będą krótkie podpowiedzi mogące dopomóc w rozwiązaniu zagadki. Jeśli zespół nie zdąży rozwiązać zadania przed opublikowaniem podpowiedzi, otrzymuje karną minutę za każdą podpowiedź.

Zwycięży zespół, który pierwszy dokona przesunięcia wirników w napis ENIGMA.

POWODZENIA

zespół lamaczeszyfrow.pl

 

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-ND

codebreakers.eu