O nas

Zespół łamaczeszyfrów.pl tworzy grono ludzi z wieloma pasjami i jednym wspólnym celem - oddaniem należnej chwały polskim pogromcom enigmy.

Obecnie grę tworzą:

Szymon Dąbrowski

Twórca gry

Marek Grajek

Kryptolog, konsultant gry

Marta Kicza

Informatyk, opracowanie zadań

Marcin Kroma

Koordynacja

Andrzej Łukaszkiewicz

Współpraca, testy zadań

Ponadto:

 • Antoni Dąbrowski
 • Dorota Łukaszkiewicz
 • Cała Jaskrawość (korekta)

Gra nie powstałaby bez:

Rafał Anioła

Informatyk

Olga Niemczenko

Grafika

Hubert Nowak

Współpraca

Michał Domżalski

Koordynacja

Szymon Pilecki

Rysunki

Milena Krzyżan

Współpraca

Dobrochna Wojciechowska

Koordynacja projektu

Jarosław Redliński

Współpraca
Wizerunki zespołu pochodzą z gry planszowej ŁAMACZE SZYFRÓW, którą współtworzyliśmy i daliśmy swoje twarze poszczególnym postaciom. Grę wydało WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

Współpracowali z nami:

 • Anna Wolnowska
 • Damian Kaczmarek
 • Paweł Kotecki
 • Hubert Ludwiczak
 • Marcin Szymura
 • Mikołaj Dzik
i wielu innych…

Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne

VIATOR

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku jako Studencki Klub Turystyczny VIATOR. W pierwszych latach działalności główną aktywnością Stowarzyszenia była organizacja różnego rodzaju imprez turystycznych, wyjazdów studyjnych i obozów młodzieżowych.
W końcu 2006 roku Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację gier miejskich, we współpracą z twórcą gier - historykiem Szymonem Dąbrowskim. Od tego czasu Stowarzyszenie organizowało bądź współorganizowało kilkadziesiąt gier o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i turystycznym.

Wśród realizowanych gier szczególne miejsce zajęły imprezy poświęcone popularyzacji faktu złamania przez poznańskich matematyków kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zainteresowanie grami ENIGMA (2007) i ŁAMACZE SZYFRÓW (2008) sprawiło, że temat tego polskiego sukcesu na stałe zagościł w działaniach Stowarzyszenia.

Strzałem w dziesiątkę była organizacja w 2009 roku, w 80 rocznicę kursu kryptologii, na którym Rejewski, Różycki i Zygalski poznali arkana sztuki łamania szyfrów, Ogólnopolskiej Gry Kryptologicznej ŁAMACZE SZYFRÓW. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem - wzięło w niej udział kilkaset trzyosobowych zespołów. W następnych latach odbyło się kilka kolejnych edycji gry, w tym jedna na skalę międzynarodową.

Coraz większe zaangażowanie w realizację projektów o charakterze edukacyjno-kulturalnym sprawiło, że w roku 2012 roku członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o zmianie statutu organizacji i przyjęciu nazwy Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR.

Działalność Stowarzyszenia nie mogłaby odbywać się na taką skalę, gdyby nie współpraca z instytucjami, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują: Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Historii Polski.

Krótko podsumowując część działań Stowarzyszenia możemy wymienić następujące projekty:

 • cykl 4 gier miejskich poświęconych Enigmie,
 • cykl 7 internetowych gier kryptologicznych poświęconych Enigmie,
 • cykl Gier Turystycznych (samoobsługowych),
 • cykl gier miejskich poświęconych powstaniu wielkopolskiemu,
 • cykl gier sportowych (m.in. nawiązujących do Euro 2012)
 • szereg innych gier miejskich o tematyce historycznej, turystycznej, sportowej i kulturalnej.

Szacujemy, że do tej pory w naszych przedsięwzięciach udział wzięło ok.15 tysięcy osób.

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-ND

codebreakers.eu