O nas

Zespół łamaczeszyfrów.pl tworzy grono ludzi z wieloma pasjami i jednym wspólnym celem - oddaniem należnej chwały polskim pogromcom enigmy.

Marcin Kroma

Prezes Stowarzyszenia

Rafał Anioła

Informatyk

Michał Domżalski

Współpraca

Dobrochna Wojciechowska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Jarosław Redliński

Współpraca

Anna Wolnowska

Współpraca

Szymon Dąbrowski

Twórca gry

Hubert Nowak

Współpraca

Marta Kicza

Informatyk
Wizerunki zespołu pochodzą z gry planszowej ŁAMACZE SZYFRÓW, którą współtworzyliśmy i daliśmy swoje twarze poszczególnym postaciom. Grę wydało WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne

VIATOR

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku jako Studencki Klub Turystyczny VIATOR. W pierwszych latach działalności główną aktywnością Stowarzyszenia była organizacja różnego rodzaju imprez turystycznych, wyjazdów studyjnych i obozów młodzieżowych.
W końcu 2006 roku Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację gier miejskich, we współpracą z twórcą gier - historykiem Szymonem Dąbrowskim. Od tego czasu Stowarzyszenie organizowało bądź współorganizowało kilkadziesiąt gier o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i turystycznym.

Wśród realizowanych gier szczególne miejsce zajęły imprezy poświęcone popularyzacji faktu złamania przez poznańskich matematyków kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zainteresowanie grami ENIGMA (2007) i ŁAMACZE SZYFRÓW (2008) sprawiło, że temat tego polskiego sukcesu na stałe zagościł w działaniach Stowarzyszenia.

Strzałem w dziesiątkę była organizacja w 2009 roku, w 80 rocznicę kursu kryptologii, na którym Rejewski, Różycki i Zygalski poznali arkana sztuki łamania szyfrów, Ogólnopolskiej Gry Kryptologicznej ŁAMACZE SZYFRÓW. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem - wzięło w niej udział kilkaset trzyosobowych zespołów. W następnych latach odbyło się kilka kolejnych edycji gry, w tym jedna na skalę międzynarodową.

Coraz większe zaangażowanie w realizację projektów o charakterze edukacyjno-kulturalnym sprawiło, że w roku 2012 roku członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o zmianie statutu organizacji i przyjęciu nazwy Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR.

Działalność Stowarzyszenia nie mogłaby odbywać się na taką skalę, gdyby nie współpraca z instytucjami, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują: Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Historii Polski.

Krótko podsumowując część działań Stowarzyszenia możemy wymienić następujące projekty:

  • cykl 4 gier miejskich poświęconych Enigmie,
  • cykl 7 internetowych gier kryptologicznych poświęconych Enigmie,
  • cykl Gier Turystycznych (samoobsługowych),
  • cykl gier miejskich poświęconych powstaniu wielkopolskiemu,
  • cykl gier sportowych (m.in. nawiązujących do Euro 2012)
  • szereg innych gier miejskich o tematyce historycznej, turystycznej, sportowej i kulturalnej.

Szacujemy, że do tej pory w naszych przedsięwzięciach udział wzięło ok.15 tysięcy osób.

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-ND

codebreakers.eu