ŁAMACZE SZYFRÓW

Regulamin serwisu

1. Warunki:

Rejestrując konto na stronie internetowej pod adresem http://lamaczeszyfrow.pl użytkownik wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i regulacji oraz świadomie zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

Udziela się zgody na czasowe pobranie jednego egzemplarza materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczne VIATOR w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją użytkownik nie może:

  • modyfikować lub kopiować materiałów;
  • używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • próbować dekompilować lub odtwarzać kod źródłowy oprogramowania znajdującego się na stronie http://lamaczeszyfrow.pl;
  • usuwać z materiałów żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na jakikolwiek inny serwer.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń licencja automatycznie wygasa i może zostać wypowiedziana przez Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

  1. Materiały na stronie Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczne VIATOR udostępniane są na zasadzie „tak jak są”. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR  i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
  2. Ponadto Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub przerwanie działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów Stowarzyszenia Witryna Kulturalno-Turystyczne VIATOR, nawet jeśli Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR lub Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR zostały powiadomione ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Zmiany i błędy

Materiały pojawiające się na stronie Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczne VIATOR mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne ani aktualne. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR może w każdym czasie bez uprzedzenia dokonywać zmian w materiałach zamieszczonych na swojej stronie internetowej. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Links

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR nie dokonało przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza do jego witryny internetowej, i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modifications

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Governing Law

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub miejscu.

Łamacze Szyfrów

Trochę historii

1944, wiosna - Langer i Ciężki przebywają w obozie internowania na zamku Eisenberg w dzisiejszych Czechach. Nieoczekiwanie w zamku zjawia się komisja kilku służb niemieckiego radiowywiadu, która usiłuje określić skalę dawnego, polskiego sukcesu w zmaganiach z Enigmą. Polskim oficerom udaje się wprowadzić przesłuchujących w błąd, ratując dla aliantów sukces dekryptażu Enigmy.

Więcej
Ta strona korzysta z plików cookies aby utrzymać sesję użytkownika i zapamiętać drużynę ostatnio wybraną przez gracza. Nie używamy reklamowych plików cookie i nie profilujemy użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w privacy terms.